CORPORATE EVENTS

Strike a Pose

Head Office

Iloilo Service Office

Cagayan de Oro Service Office

Kick-Off 2020
January 2020 Batangas Outreach
27th PTAA Travel Tour Expo

DAY 1

DAY 2

DAY 3

Videos

2018 Medical And Dental Mission

2016 Christmas Party

2015 Christmas Party

2017 Christmas Party

Pamilya Kalayaan
Ang Pamilya Kalayaan
Ang magasawang Encio at Ibyang
Ang magkapatid na Edom at Libby
at ang kanilang alagang sila Tahol at Kaskas
Ang magasawang Encio at Ibyang
Ang magkapatid na Edom at Libby
Ang laging maaasahang si Stacy
Menu